20100406

Harapan


Is that KJ unabashedly displaying SABM’s “Semua anak kita, ngapa harus beza?’ T-shirt?

What gives?

No comments:

Alexa Traffic Rank

Subscribe to dunia-politik

Subscribe to dunia-politik
Powered by groups.yahoo.com