20090522

Dunia-Politik.blogspot.com - Digest Number 1854

There are 2 messages in this issue.

Topics in this digest:

1. Komentar Mat Rempit Untuk Blogger
From: Ke Kuben

2. Kemenangan PANCASILA
From: Billy Yoseph Bibianus


Messages
________________________________________________________________________
1. Komentar Mat Rempit Untuk Blogger
Posted by: "Ke Kuben" kekkuben@yahoo.com kekkuben
Date: Thu May 21, 2009 7:14 am ((PDT))


Komentar Mat Rempit Untuk Blogger
May 19, 2009 · 7 comments


Ditanya
pada anak muda itu, professionnya, mat rempit. Cukup yakin dan penuh
ilmu didada bila bercakap tentang bidangnya. Dan ini komentarnya untuk
blogger.
#1 Gua memang suka modified motor. Operate enjin, operate ekzos, setting sana, tukar sini. Itu belum dikira make up lagi. Baru nampak power, nampak ranggi.
Macam lu orang la blogger. Buat blog, letak macam2 plugin, tukar itu, touch up sini. Baru boleh tingkatkan performance, lain dari yang lain dan nampak profesional.
#2 Gua memang suka menunjuk2. Bila wheellie, bila wikang, orang tengok, orang tepuk. Itu satu kehebatan. Kalau orang TV datang ambik gambar, lagi gua buat2.  baca selanjutnya>>>

Messages in this topic (1)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2. Kemenangan PANCASILA
Posted by: "Billy Yoseph Bibianus" billy_classic@yahoo.ie billy_classic
Date: Thu May 21, 2009 10:12 pm ((PDT))

PANCASILA Penghela INDONESIA DIGDAYA 2045
 

1. MERDEKA !

Pekik MERDEKA telah diberlakukan sebagai Salam Nasional sejak tanggal 1 Sep 1945.
Makna MERDEKA dapat dimanifestasikan sebagaimana amanat TRISAKTI (Politik Berdaulat, Ekonomi Berdikari, Budaya Berkepribadian) + berlakunya Keseimbangan termasuk Kesetaraan yang (1) berKeadilan dalam Persatuan, (2) berKesejahteraan dalam Perdamaian, (3) berKebajikan dalam Pengamalan, (4) berKemashalatan dalam Pemasyarakatan, (5) berKejayaan dalam Pemuliaan, (6) berKenegaraan dalam Pengutamaan, (7) berKemufakatan dalam Permusyawarahan , dst.

2. Riwayat PANCASILA Pra 1 Juni 1945

Seperti dapat disimak dari lembar 123 Tatanilai Kearifan Lokal Nusantara [www.pkpi.co.cc], maka dapat disimpulkan bahwa para leluhur bangsa telah secara bijaksana mengemban makna daripada sila2 yang terkandung kini pada PANCASILA.
Riwayat itu antara lain perwujudan Lima Bangunan Utama sebagai tempat bermusyawarah masyarakat Kerajaan Soenda [1345] dan kehadiran Lima Ajaran Utama Kerajaan Galuh Pakuan [1545] yang mencerminkan keberadaan jiwa, semangat dan nilai2 daripada sila2 Pancasila 1 Juni 1945 dalam kehidupan kelembagaan bermasyarakat.
Adapun keserupaan daripada sila2 Pancasila dengan baik Lima Bangunan Utama maupun Lima Ajaran Utama itu [Mohamad K. Soeseno, Barisan Marhaenis Indonesia, Majalaya] adalah sebagai berikut : PANCASILA [Bung Karno, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia 1 Juni 1945, dan Pemboekaan Oendang Oendang Dasar 18 Agustus 1945, Berita Repoeblik Indonesia Tahoen II No. 7, 15 Febroeari 1946] yaitu (1) Ketuhanan Yang Maha Esa, (2) Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, (3) Persatuan Indonesia, (4) Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan / Perwakilan, (5) Keadilan Sosial. Ajaran Lima Pintu Utama [Prabu Liman Senjaya Kusumah, negara Galuh Pakuan, 1545 M] yakni (1) Semiaji (cerminan Kemanusiaan), (2) Bratasena (cerminan Persatuan), (3) Harjuna (cerminan Keadilan), (4) Nakula (cerminan Kerakyatan), (5) Sadewa (cerminan Ketuhanan). Lima Bangunan Utama [Prabu Susuk Tunggal, negara Soenda, 1345 M] ialah (1) Bima Resi / Sadewa
(pengaturan Tatacara & Pelaksanaan Keagamaan), (2) Punta Dewa / Bratasena (pengaturan Persatuan & Kesatuan Rakyat), (3) Narayana / Sri Kresna (pengaturan tegaknya Peri Kemanusiaan), (4) Madura / Kakak Sri Kresna (pengaturan hak2 Kerakyatan), (5) Suradipati / Harjuna (pengaturan Keamanan, Kesejahteraan, Keadilan)
Demikian pula adanya semacam keteraturan waktu, 1345, 1545 dan 1945 yang memandu kita menggunakan tahun 2045 juga sebagai tonggak perjalanan (milestone) sejarah yad.

3. Keseharian PANCASILA bersama Al Qur´an

Sebagaimana dapat dipahami dari lembar Penjelasan Hubungan PANCASILA dan ayat-ayat Al Qur´an [www.nusakalapa.co.cc], maka dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya makna2 yang terkandung pada sila2 dari PANCASILA itu adalah seharusnya keseharian bagi kehidupan umat ketika mengemban Firman-Firman Allah Yang Maha Kuasa

4. Ancaman Hambatan Gangguan Tantangan

Tahun 2012 Praduga Pergantian Peradaban Dunia, [Mencairnya Methane Hydrates = Kiamat ???, www.suprememastertv.com], [Kiamat 2012, Lawrence E. Joseph, ISBN 978-979-22-4054-2] dan dugaan aktivitas matahari meningkat pada tahun 2012 berdampak banjir besar di dunia [BPPT]
Tahun 2014, 2019 dan 2029 Ancaman Asteroid ke Bumi yang menyebabkan terjadinya bencana alam dahsyat [Ramalan Paling Mengguncangkan Abad Ini, Oktober 2015, Jaber Bolushi, ISBN 978-979-16777-8-7]

5. PANCASILA Penerang Perdamaian Dunia

Penerima Petunjuk, Bapak La Ode Amunu Ahmad Muhammad Nur Kaimuddin dari Dusun Tanjung Yainuelo, Desa Sepa, Amahai, Maluku Tengah, pada tanggal 13 Nopember 1989 telah menerima Kalam Allah Ta´ala "Kalau kamu jadi dukun, sesaat nanti kamu dukung dunia. Sekarang kamu jadi tukang urut, sesaat nanti kamu urus dunia", dalam bukunya Pelita Penerang Dunia, Amanat Tuhan Terhadap Umat Manusia Sedunia, Ikatan Pendukung Perjalanan Sejarah Dunia, Garuda Pancasila Sakti, menyatakan bahwa Lima Sinar Cahaya itu adalah (1) Cahaya Putih, (2) Cahaya Kuning, (3) Cahaya Hijau, (4) Cahaya Merah, (5) Cahaya Hitam. Lima Sinar Cahaya itu disebut pula Pancasila, adalah Cahaya Ilahi (Nur Allah) yang merupakan kebesaran dan kemuliaan Allah dan merupakan satu kesatuan yang utuh tidak terpisahkan [Bersatu Menuju Perdamaian, Ikatan Pendukung Perjalanan Sejarah Dunia, Garuda Pancasila Sakti].

6. Sikap Dasar Anak Bangsa

Seharusnya tidak perlu lagi ada keraguan dalam pemikiran bahwa PANCASILA sebagai sumber daripada sumber kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara adalah Rakhmat Allah Yang Maha Kuasa bagi masyarakat, bangsa dan negara Indonesia. Apalagi seperti terungkap pula pada ADIOS KAPITALISME [Kompas, 12 Pebruari 2009], maka keruntuhan ekonomi negara Amerika sejak tengah tahun 2008 sesungguhnya menjadi pertanda kemenangan bagi PANCASILA sebagai pilihan terbaik anak bangsa untuk saatnya melakukan pelurusan atau restorasi daripada kehidupan dan kelembagan politik, ekonomi, sosial budaya Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana juga telah diutarakan oleh Kembali ke Kekuatan Modal Sendiri [Kompas, 11 Pebruari 2009].

7. Saran Tindak Kebangsaan

Proyeksikan masa depan bangsa dan negara dengan senantiasa ber JASMERAH (Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah) disertai bekal penilaian situasi dan kondisi masa kini, menuju strategi Indonesia Digdaya 2045, antara lain segera lakukan sebagai berikut :
penjabaran wacana sebagaimana tertuang pada Agenda PT7 (Politika Triple-7)
penyesuaian atau restorasi terhadap Risalah Rapat Paripurna ke-5 Sidang Tahunan MPR Tahun 2002 Sebagai Naskah Perbantuan Dan Kompilasi Tanpa Ada Opini, sebagaimana jiwa, semangat dan nilai-nilai PANCASILA yang terkandung pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
perkuatan geopoleksosbudhankam bagi penguatan keberadaan NKRI berkerangka dasar PANCASILA
penggalangan jiwa, semangat dan nilai2 Tulus Ikhlas dalam mengemban PANCASILA, merujuk 7 (tujuh) kata kunci Tulus Ikhlas QS
pembangunan Politik Kemuliaan demi Peradaban Indonesia, merujuk 7 (tujuh) kata kunci Kemuliaan QS
pemasyarakatan Tiga Pilar Kenegarawanan yang terdiri dari Tiga Pilar Kebangsaan, Tiga Pilar Kepemimpinan Amanah dan Tiga Pilar Kejuangan TRISAKTI
pembentukan harmoni kelembagaan antara dinamika kenegaraan (state) dengan dinamika kemasyarakatan (civil society) dan dinamika pasar (market)
Ke-7 upaya Menuju Indonesia Digdaya 2045 tersebut diatas dimaksudkan pula bagi Kemuliaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, seperti juga Firman-Firman Allah Yang Maha Kuasa di 7 (tujuh) ayat2 Al Qur´an sebagai berikut : (1) AL-ANBIYA 021:010 Sesungguhnya telah Kami turunkan kepada kamu sebuah kitab yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan bagimu. Maka apakah kamu tiada memahaminya ? (2) FATIR 035:010 Barangsiapa yang menghendaki kemuliaan, maka bagi Allah-lah kemuliaan itu semuanya. Kepada-Nyalah naik perkataan-perkataan yang baik [1250] dan amal yang saleh dinaikkan-Nya [1251]. Dan orang-orang yang merencanakan kejahatan bagi mereka azab yang keras. Dan rencana jahat mereka akan hancur. (3) AZ-ZUKHRUF 043:044 Dan sesungguhnya Al Qur'an itu benar-benar adalah suatu kemuliaan besar bagimu dan bagi kaummu dan kelak kamu akan diminta pertanggung-jawaban. (4) AR-RAHMAN 055:027 Dan tetap kekal Wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan
kemuliaan. (5) AL-QADR 097:001 Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al Qur'an) pada malam kemuliaan [1594]. (6) AL-QADR 097:002 Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu ? (7) AL-QADR 097:003 Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan.

Send instant messages to your online friends http://uk.messenger.yahoo.com

Messages in this topic (1)

Ahli yang menghantar menggunakan kata-kata kesat dan kasar atau menyerang peribadi ahli yang lain, email mereka tidak akan disiarkan.

Ahli group yang sentiasa menghantar email berkenaan politik sahaja akan disiarkan emailnya tanpa penapisan moderator group.

Email yang disiarkan dipertanggungjawabkan kepada pengirim email tersebut dimana moderator dan group tidak boleh dipertanggungjawabkan.

=============================================
Link List:
• Lirik Lagu Popular - http://www.lirikpopular.com
• Spa Q - http://spa-q.blogspot.com
• Auto Insurance - http://pdautoinsurance.blogspot.com

------------------------------------------------------------------------
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/dunia-politik/

<*> Your email settings:
Digest Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/dunia-politik/join
(Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
mailto:dunia-politik-normal@yahoogroups.com
mailto:dunia-politik-fullfeatured@yahoogroups.com

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
dunia-politik-unsubscribe@yahoogroups.com

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/

------------------------------------------------------------------------

No comments:

Alexa Traffic Rank

Subscribe to dunia-politik

Subscribe to dunia-politik
Powered by groups.yahoo.com