20081001

Dunia-Politik.blogspot.com - Digest Number 1687

Messages In This Digest (4 Messages)

Messages

1.

[ask]isi sumpah jabatan anggota DPR?

Posted by: "akbarslalu" akbarslalu@yahoo.co.id   akbarslalu

Tue Sep 30, 2008 12:58 pm (PDT)

halo...di sini ada yang tau isi sumpah jabatan orang2x di bawah ini gak?

-presiden
-anggota DPR/MPR
-Mentri2x...

ada yang tau gak..isi sumpah jabatannya??

2a.

Re: YB kita yang "belajar' di Taiwan cuma makan, berak, tidur di san

Posted by: "guri gara" bashaglbrex@yahoo.com   bashaglbrex

Tue Sep 30, 2008 12:58 pm (PDT)

MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/alternative; boundary="0-2067075640-1221629569=:45643"

--0-2067075640-1221629569=:45643
Content-Type: text/plain; charset=windows-1252
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

apa cite serawak ada potentialke penyokong DSAI=0A=0A=0A=0A----- Original M=
essage ----=0AFrom: anjang aki anjang rawang <anjangranjang@yahoo.com.my>=
=0ATo: dunia-politik@yahoogroups.com=0ASent: Wednesday, September 17, 2008 =
10:45:54 AM=0ASubject: Re: Dunia-Politik.blogspot.com - YB kita yang "belaj=
ar' di Taiwan cuma makan, berak, tidur di sana!=0A=0A=0Amereka kena pergi k=
e taiwan bila lagi nak perabis duit rakyat .... nak belajar pwertanian kono=
n ...pada hal mereka bukan nya exco pertanian... . rakyat malaysia kena tip=
u jea..... patut lah rakyat dah tak sokong BN lagi....=0A=0A=0A=0A----- Mes=
ej Asal ----=0ADaripada: fauzan syauqi <fauz_syauqi@ yahoo.com>=0AKepada: d=
unia-politik@ yahoogroups. com=0ADihantar: Rabu, 17 September, 2008 6:15:52=
=0ASubjek: Re: Dunia-Politik. blogspot. com - YB kita yang "belajar' di Tai=
wan cuma makan, berak, tidur di sana!=0A=0A=0ASetuju.=A0 Buat apa nak pegi =
Taiwan dengan belanja besar.=A0 Kata ekonomi teruk!=A0 Rakyat kena tipu lag=
i nampaknya.=A0 Sesape boleh check travel agen yang bawak mereka ni?=A0 Lag=
i wakil rakyat BN nie bukanlah sekolah tinggi semuanya.... Nak cakap pun ta=
k pandai.=A0 Asyik enjoy taknak baca..=0A=0APelik ngapa lah mereka ni kena =
pilih.=0A=0A--- On Mon, 9/15/08, "start"Kambing "start" <btgceria@yahoo. co=
m> wrote:=0A=0AFrom: "start"Kambing "start" <btgceria@yahoo. com>=0ASubject=
: Re: Dunia-Politik. blogspot. com - YB kita yang "belajar' di Taiwan cuma =
makan, berak, tidur di sana!=0ATo: dunia-politik@ yahoogroups. com=0ADate: =
Monday, September 15, 2008, 2:28 AM=0A=0A=0A=0A=0A--- On Sun, 9/14/08, anja=
ng aki anjang rawang <anjangranjang@ yahoo.com. my> wrote:=0A=0AFrom: anjan=
g aki anjang rawang <anjangranjang@ yahoo.com. my>=0ASubject: Re: Dunia-Pol=
itik. blogspot. com - YB kita yang "belajar' di Taiwan cuma makan, berak, t=
idur di sana!=0ATo: dunia-politik@ yahoogroups. com=0ADate: Sunday, Septemb=
er 14, 2008, 11:22 PM=0A=0A=0AIni lah cara UMNO "memperbodohkan" rakyat mal=
aysia ...jadah apa yg pergi ke taiwan tu......=A0 dia bukan negara pertania=
n... . Yang ramai sgt pergi jadah apa...... =0A=0AAKU TENGOK TELATAH PEMIMP=
IN UMNO LAGI MLUAT-LUAT ...SEJAK AKHIR INI....PATUT LAH RAKYAT DAH TAK SOKO=
NG BN LAGI........ . .. SORRY LAH....=0A=0A=0A=0A----- Mesej Asal ----=0ADa=
ripada: amirul sulaiman <kenshiroe@yahoo. com>=0AKepada: me@kadayanuniverse=
.. com=0ADihantar: Khamis, 11 September, 2008 4:49:25=0ASubjek: Dunia-Politi=
k. blogspot.. com - YB kita yang "belajar' di Taiwan cuma makan, berak, tid=
ur di sana!=0A=0A=0AIndah kabar dari rupa, mana ada buat apa pun kat situ?=
=0A=0ALatest Articles =0A* Di Taiwan YB-YB cuma makan, berak, tidur =C3=83=
=C2=A2=C3=A2=E2=80=9A=C2=AC=C3=82=C2=A6 =0A* 24 Sept? Gerenti sempat tukar =
gomenlah =0A* Terkini: Anwar Ibrahim [opss ... terkini ciplak] =0A* Kenapa =
pula tak Jadi (untuk Anwar) ... =0A* 16 Sept? maybe NOT ... =0A* Panglima, =
selamat berpuasa! =0A* Haven=C3=83=C2=A2=C3=A2=E2=80=9A=C2=AC=C3=A2=E2=80=
=9E=C2=A2t We Had Enough Of Racism! =0A* Mahalnya laluan untuk Yusof Mahal =
(Umno Labuan) =0A* Betui ka ni Tun Mahathir? =0A* Mamak Nasi Kandar bengang=
dikaitkan dengan Ahmad Ismail =0A=0A---=0APlease visit http://www.kadayanu=
niverse.com=0A=0AKelab diskusi terbaik di Malaysia!=0A=0Ahttp://groups. ya=
hoo.com/ group/politik- sabah/=0Ahttp://groups. yahoo.com/ group/politik- s=
arawak/=0Ahttp://groups. yahoo.com/ group/sabah- seks-amoi- seksi/=0Ahttp:/=
/groups. yahoo.com/ group/sufi_ way/=0A=0A=0A______________________________=
__=0ANama E-mel baru untuk anda! =0ADapatkan nama E-mel yang telah lama and=
a mahukan pada @ymail dan @rocketmail yang baru.=0ACepat sebelum orang lain=
mendapatkannya! =0A =0A=0A________________________________=0AAlamat E-mel=
baru yang tersedia pada Yahoo! =0ADapatkan nama E-mel yang telah lama anda=
mahukan pada @ymail dan @rocketmail yang baru.=0ACepat sebelum orang lain =
mendapatkannya! =0A=0A=
=0A
--0-2067075640-1221629569=:45643
Content-Type: text/html; charset=windows-1252
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

<html><head><style type=3D"text/css"><!-- DIV {margin:0px;} --></style></he=
ad><body><div style=3D"font-family:times new roman, new york, times, serif;=
font-size:12pt"><DIV>apa cite serawak ada potentialke penyokong DSAI<BR></D=
IV>=0A<DIV style=3D"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: times new roman, new york=
, times, serif"><BR>=0A<DIV style=3D"PADDING-LEFT: 5px; FONT-SIZE: 12pt; MA=
RGIN: 5px 0px 5px 5px; BORDER-LEFT: #1010ff 2px solid; FONT-FAMILY: times n=
ew roman, new york, times, serif">----- Original Message ----<BR>From: anja=
ng aki anjang rawang &lt;anjangranjang@yahoo.com.my&gt;<BR>To: dunia-politi=
k@yahoogroups.com<BR>Sent: Wednesday, September 17, 2008 10:45:54 AM<BR>Sub=
ject: Re: Dunia-Politik.blogspot.com - YB kita yang "belajar' di Taiwan cum=
a makan, berak, tidur di sana!<BR><BR><!--~-|**|PrettyHtmlStartT|**|-~-->=
=0A<DIV id=3Dygrp-mlmsg style=3D"WIDTH: 655px">=0A<DIV id=3Dygrp-msg style=
=3D"PADDING-RIGHT: 25px; PADDING-LEFT: 0px; FLOAT: left; PADDING-BOTTOM: 0p=
x; MARGIN: 0px; WIDTH: 470px; PADDING-TOP: 0px"><!--~-|**|PrettyHtmlEndT|**=
|-~-->=0A<DIV id=3Dygrp-text>=0A<P>=0A<DIV style=3D"FONT-SIZE: 12pt; FONT-F=
AMILY: times new roman, new york, times, serif">=0A<DIV>mereka kena pergi k=
e taiwan bila lagi nak perabis duit rakyat .... nak belajar pwertanian kono=
n ...pada hal mereka bukan nya exco pertanian... . rakyat malaysia kena tip=
u jea..... patut lah rakyat dah tak sokong BN lagi....<BR></DIV>=0A<DIV sty=
le=3D"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: times new roman, new york, times, serif=
"><BR>=0A<DIV style=3D"FONT-SIZE: 12pt; BORDER-LEFT: #1010ff 2px solid; FON=
T-FAMILY: times new roman, new york, times, serif">----- Mesej Asal ----<BR=
>Daripada: fauzan syauqi &lt;fauz_syauqi@ <A href=3D"http://yahoo.com/" tar=
get=3D_blank>yahoo.com</A>&gt;<BR>Kepada: dunia-politik@ yahoogroups. com<B=
R>Dihantar: Rabu, 17 September, 2008 6:15:52<BR>Subjek: Re: Dunia-Politik. =
blogspot. com - YB kita yang "belajar' di Taiwan cuma makan, berak, tidur d=
i sana!<BR><BR>=0A<DIV id=3Dygrp-text>=0A<P>=0A<TABLE cellSpacing=3D0 cellP=
adding=3D0 border=3D0>=0A<TBODY>=0A<TR>=0A<TD vAlign=3Dtop>=0A<DIV>Setuju.&=
nbsp; Buat apa nak pegi Taiwan dengan belanja besar.&nbsp; Kata ekonomi ter=
uk!&nbsp; Rakyat kena tipu lagi nampaknya.&nbsp; Sesape boleh check travel =
agen yang bawak mereka ni?&nbsp; Lagi wakil rakyat BN nie bukanlah sekolah =
tinggi semuanya.... Nak cakap pun tak pandai.&nbsp; Asyik enjoy taknak baca=
...</DIV>=0A<DIV>&nbsp;</DIV>=0A<DIV>Pelik ngapa lah mereka ni kena pilih.<B=
R><BR>--- On <B>Mon, 9/15/08, "start"Kambing "start" <I>&lt;btgceria@yahoo.=
com&gt;</I></B> wrote:<BR></DIV>=0A<BLOCKQUOTE style=3D"BORDER-LEFT: rgb(1=
6,16,255) 2px solid">From: "start"Kambing "start" &lt;btgceria@yahoo. com&g=
t;<BR>Subject: Re: Dunia-Politik. blogspot. com - YB kita yang "belajar' di=
Taiwan cuma makan, berak, tidur di sana!<BR>To: dunia-politik@ yahoogroups=
.. com<BR>Date: Monday, September 15, 2008, 2:28 AM<BR><BR>=0A<DIV id=3Dyiv2=
13279021>=0A<DIV id=3Dygrp-text>=0A<DIV>=0A<TABLE cellSpacing=3D0 cellPaddi=
ng=3D0 border=3D0>=0A<TBODY>=0A<TR>=0A<TD vAlign=3Dtop><IMG><BR><BR>--- On =
<B>Sun, 9/14/08, anjang aki anjang rawang <I>&lt;anjangranjang@ yahoo.com. =
my&gt;</I></B> wrote:<BR>=0A<BLOCKQUOTE style=3D"BORDER-LEFT: rgb(16,16,255=
) 2px solid">From: anjang aki anjang rawang &lt;anjangranjang@ yahoo.com. m=
y&gt;<BR>Subject: Re: Dunia-Politik. blogspot. com - YB kita yang "belajar'=
di Taiwan cuma makan, berak, tidur di sana!<BR>To: dunia-politik@ yahoogro=
ups. com<BR>Date: Sunday, September 14, 2008, 11:22 PM<BR><BR>=0A<DIV id=3D=
yiv862288908>=0A<DIV id=3Dygrp-text>=0A<DIV></DIV>=0A<DIV style=3D"FONT-SIZ=
E: 12pt; FONT-FAMILY: times new roman, new york, times, serif">=0A<DIV>Ini =
lah cara UMNO "memperbodohkan" rakyat malaysia ...jadah apa yg pergi ke tai=
wan tu......&nbsp; dia bukan negara pertanian... . Yang ramai sgt pergi jad=
ah apa...... </DIV>=0A<DIV>&nbsp;</DIV>=0A<DIV>AKU TENGOK TELATAH PEMIMPIN =
UMNO LAGI MLUAT-LUAT ...SEJAK AKHIR INI....PATUT LAH RAKYAT DAH TAK SOKONG =
BN LAGI........ . .. SORRY LAH....<BR></DIV>=0A<DIV style=3D"FONT-SIZE: 12p=
t; FONT-FAMILY: times new roman, new york, times, serif"><BR>=0A<DIV style=
=3D"FONT-SIZE: 12pt; BORDER-LEFT: rgb(16,16,255) 2px solid; FONT-FAMILY: ti=
mes new roman, new york, times, serif">----- Mesej Asal ----<BR>Daripada: a=
mirul sulaiman &lt;kenshiroe@yahoo. com&gt;<BR>Kepada: me@kadayanuniverse. =
com<BR>Dihantar: Khamis, 11 September, 2008 4:49:25<BR>Subjek: Dunia-Politi=
k. blogspot.. com - YB kita yang "belajar' di Taiwan cuma makan, berak, tid=
ur di sana!<BR><BR>=0A<DIV id=3Dygrp-text>=0A<DIV>Indah kabar dari rupa, ma=
na ada buat apa pun kat situ?<BR><BR>Latest Articles <BR>* Di Taiwan YB-YB =
cuma makan, berak, tidur =C3=83=C2=A2=C3=A2=E2=80=9A=C2=AC=C3=82=C2=A6 <BR>=
* 24 Sept? Gerenti sempat tukar gomenlah <BR>* Terkini: Anwar Ibrahim [opss=
... terkini ciplak] <BR>* Kenapa pula tak Jadi (untuk Anwar) ... <BR>* 16 =
Sept? maybe NOT ... <BR>* Panglima, selamat berpuasa! <BR>* Haven=C3=83=C2=
=A2=C3=A2=E2=80=9A=C2=AC=C3=A2=E2=80=9E=C2=A2t We Had Enough Of Racism! <BR=
>* Mahalnya laluan untuk Yusof Mahal (Umno Labuan) <BR>* Betui ka ni Tun Ma=
hathir? <BR>* Mamak Nasi Kandar bengang dikaitkan dengan Ahmad Ismail <BR><=
BR>---<BR>Please visit <A href=3D"http://www.kadayanuniverse.com/" target=
=3D_blank rel=3Dnofollow>http://www.kadayanu niverse.com</A><BR><BR>Kelab d=
iskusi terbaik di Malaysia!<BR><BR><A href=3D"http://groups.yahoo.com/group=
/politik-sabah/" target=3D_blank rel=3Dnofollow>http://groups. yahoo.com/ g=
roup/politik- sabah/</A><BR><A
href=3D"http://groups.yahoo.com/group/politik-sarawak/" target=3D_blank re=
l=3Dnofollow>http://groups. yahoo.com/ group/politik- sarawak/</A><BR><A hr=
ef=3D"http://groups.yahoo.com/group/sabah-seks-amoi-seksi/" target=3D_blank=
rel=3Dnofollow>http://groups. yahoo.com/ group/sabah- seks-amoi- seksi/</A=
><BR><A href=3D"http://groups.yahoo.com/group/sufi_way/" target=3D_blank re=
l=3Dnofollow>http://groups. yahoo.com/ group/sufi_ way/</A><BR><BR></DIV></=
DIV></DIV></DIV></DIV><BR>=0A<HR SIZE=3D1>=0A<A href=3D"http://sg.rd.yahoo.=
com/my/mail/domainchoice/mail/signature/*http://mail.promotions.yahoo.com/n=
ewdomains/my/" target=3D_blank rel=3Dnofollow>Nama E-mel baru untuk anda! <=
/A><BR>Dapatkan nama E-mel yang telah lama anda mahukan pada @ymail dan @ro=
cketmail yang baru.<BR>Cepat sebelum orang lain mendapatkannya! </DIV></DIV=
></BLOCKQUOTE></TD></TR></TBODY></TABLE><BR></DIV></DIV></DIV></BLOCKQUOTE>=
</TD></TR></TBODY></TABLE><BR></P></DIV></DIV></DIV></DIV><BR>=0A<HR SIZE=
=3D1>=0A<A href=3D"http://sg.rd.yahoo.com/my/mail/domainchoice/mail/signatu=
re/*http://mail.promotions.yahoo.com/newdomains/my/" target=3D_blank rel=3D=
nofollow>Alamat E-mel baru yang tersedia pada Yahoo! </A><BR>Dapatkan nama =
E-mel yang telah lama anda mahukan pada @ymail dan @rocketmail yang baru.<B=
R>Cepat sebelum orang lain mendapatkannya! </DIV><!--~-|**|PrettyHtmlStart|=
**|-~--><SPAN style=3D"COLOR: white"></SPAN> <!--~-|**|PrettyHtmlEnd|**|-~--><!--~-|**|Pre=
ttyHtmlStart|**|-~-->=0A<STYLE type=3Dtext/css>=0A<!--#ygrp-mkp{=0Aborder:1=
px solid #d8d8d8;font-family:Arial;margin:14px 0px;padding:0px 14px;}=0A#yg=
rp-mkp hr{=0Aborder:1px solid #d8d8d8;}=0A#ygrp-mkp #hd{=0Acolor:#628c2a;fo=
nt-size:85%;font-weight:bold;line-height:122%;margin:10px 0px;}=0A#ygrp-mkp=
#ads{=0Amargin-bottom:10px;}=0A#ygrp-mkp .ad{=0Apadding:0 0;}=0A#ygrp-mkp =
..ad a{=0Acolor:#0000ff;text-decoration:none;}=0A-->=0A</STYLE>=0A=0A<STYLE =
type=3Dtext/css>=0A<!--#ygrp-sponsor #ygrp-lc{=0Afont-family:Arial;}=0A#ygr=
p-sponsor #ygrp-lc #hd{=0Amargin:10px 0px;font-weight:bold;font-size:78%;li=
ne-height:122%;}=0A#ygrp-sponsor #ygrp-lc .ad{=0Amargin-bottom:10px;padding=
:0 0;}=0A-->=0A</STYLE>=0A=0A<STYLE type=3Dtext/css>=0A<!--#ygrp-mlmsg {fon=
t-size:13px;font-family:arial, helvetica, clean, sans-serif;}=0A#ygrp-mlmsg=
table {font-size:inherit;font:100%;}=0A#ygrp-mlmsg select, input, textarea=
{font:99% arial, helvetica, clean, sans-serif;}=0A#ygrp-mlmsg pre, code {f=
ont:115% monospace;}=0A#ygrp-mlmsg * {line-height:1.22em;}=0A#ygrp-text{=0A=
font-family:Georgia;=0A}=0A#ygrp-text p{=0Amargin:0 0 1em 0;}=0A#ygrp-tpmsg=
s{=0Afont-family:Arial;=0Aclear:both;}=0A#ygrp-vitnav{=0Apadding-top:10px;f=
ont-family:Verdana;font-size:77%;margin:0;}=0A#ygrp-vitnav a{=0Apadding:0 1=
px;}=0A#ygrp-actbar{=0Aclear:both;margin:25px 0;white-space:nowrap;color:#6=
66;text-align:right;}=0A#ygrp-actbar .left{=0Afloat:left;white-space:nowrap=
;}=0A.bld{font-weight:bold;}=0A#ygrp-grft{=0Afont-family:Verdana;font-size:=
77%;padding:15px 0;}=0A#ygrp-ft{=0Afont-family:verdana;font-size:77%;border=
-top:1px solid #666;=0Apadding:5px 0;=0A}=0A#ygrp-mlmsg #logo{=0Apadding-bo=
ttom:10px;}=0A=0A#ygrp-reco {=0Amargin-bottom:20px;padding:0px;}=0A#ygrp-re=
co #reco-head {=0Afont-weight:bold;color:#ff7900;}=0A=0A#reco-grpname{=0Afo=
nt-weight:bold;margin-top:10px;}=0A#reco-category{=0Afont-size:77%;}=0A#rec=
o-desc{=0Afont-size:77%;}=0A=0A#ygrp-vital{=0Abackground-color:#e0ecee;marg=
in-bottom:20px;padding:2px 0 8px 8px;}=0A#ygrp-vital #vithd{=0Afont-size:77=
%;font-family:Verdana;font-weight:bold;color:#333;text-transform:uppercase;=
}=0A#ygrp-vital ul{=0Apadding:0;margin:2px 0;}=0A#ygrp-vital ul li{=0Alist-=
style-type:none;clear:both;border:1px solid #e0ecee;=0A}=0A#ygrp-vital ul l=
i .ct{=0Afont-weight:bold;color:#ff7900;float:right;width:2em;text-align:ri=
ght;padding-right:.5em;}=0A#ygrp-vital ul li .cat{=0Afont-weight:bold;}=0A#=
ygrp-vital a{=0Atext-decoration:none;}=0A=0A#ygrp-vital a:hover{=0Atext-dec=
oration:underline;}=0A=0A#ygrp-sponsor #hd{=0Acolor:#999;font-size:77%;}=0A=
#ygrp-sponsor #ov{=0Apadding:6px 13px;background-color:#e0ecee;margin-botto=
m:20px;}=0A#ygrp-sponsor #ov ul{=0Apadding:0 0 0 8px;margin:0;}=0A#ygrp-spo=
nsor #ov li{=0Alist-style-type:square;padding:6px 0;font-size:77%;}=0A#ygrp=
-sponsor #ov li a{=0Atext-decoration:none;font-size:130%;}=0A#ygrp-sponsor =
#nc{=0Abackground-color:#eee;margin-bottom:20px;padding:0 8px;}=0A#ygrp-spo=
nsor .ad{=0Apadding:8px 0;}=0A#ygrp-sponsor .ad #hd1{=0Afont-family:Arial;f=
ont-weight:bold;color:#628c2a;font-size:100%;line-height:122%;}=0A#ygrp-spo=
nsor .ad a{=0Atext-decoration:none;}=0A#ygrp-sponsor .ad a:hover{=0Atext-de=
coration:underline;}=0A#ygrp-sponsor .ad p{=0Amargin:0;}=0Ao{font-size:0;}=
=0A.MsoNormal{=0Amargin:0 0 0 0;}=0A#ygrp-text tt{=0Afont-size:120%;}=0Ablo=
ckquote{margin:0 0 0 4px;}=0A.replbq{margin:4;}=0A-->=0A</STYLE>=0A<!--~-|*=
*|PrettyHtmlEnd|**|-~--></DIV></DIV></div><br>=0A=0A </body></html>
--0-2067075640-1221629569=:45643--

3a.

Usai Sidang, Muchdi Bentak Istri Munir

Posted by: "Billy Yoseph Bibianus" billy_classic@yahoo.ie   billy_classic

Tue Sep 30, 2008 12:59 pm (PDT)KOMPAS/AGUS SUSANTO
Suciwati, istri pejuang hak asasi manusia Munir, bersanding di samping patung Munir di halaman Gedung YLBHI Jakarta, Rabu (8/12/2007).

/
Selasa, 9 September 2008 | 10:41 WIB
 

JAKARTA, SELASA — Sesaat setelah persidangan Muchdi Pr, Selasa (9/9) siang ini, selesai, suasana di PN Jakarta Selatan diwarnai ketegangan. Pasalnya, mantan Deputi V Badan Intelijen Negara (BIN) Muchdi Pr yang menjadi terdakwa  membentak Suciwati, istri aktivis HAM Munir, yang hadir dalam persidangan itu.
 
Suciwati yang berada tepat di batas area terdakwa dan tempat penonton sidang melontarkan celetukan agar Muchdi mengakui saja perbuatannya. "Diam kamu!" bentak Muchdi kepada Suciwati. Suci pun langsung terdiam. Namun, ketika ditanya wartawan soal insiden itu, Suci mengaku tak ambil pusing. "Biar, biarin saja masyarakat yang tahu seperti apa Muchdi sebenarnya. (Itu) menunjukkan siapa dia," kata Suci.
 
Setelah membentak Suci, Muchdi segera mengganti mimik wajahnyanya dengan tersenyum sambil menyalami para pendukungnya yang ada di ruang sidang. Malah, seorang wanita pendukung Muchdi juga sewot kepada Suciwati.

Send instant messages to your online friends http://uk.messenger.yahoo.com
4.

Iran berang soal ancaman penculikan Ahmadinejad

Posted by: "Anna Rainsakina" annarainsya@yahoo.com   annarainsya

Tue Sep 30, 2008 1:01 pm (PDT)


NEW YORK: Pemerintah Iran memprotes Israel ke Perserikatan Bangsa Bangsa
(PBB) berkaitan dengan rencana negara itu menculik Presiden Mahmoud
Ahmadinejad.

Nota protes tersebut disampaikan� Duta Besar Iran untuk� PBB
Mohammad Khazaee itu kepada Sekjen PBB Ban Ki-moon.

Protes disampaikan setelah Menteri Israel Urusan Pensiunan, Rafi Eitan,
mengungkapkan rencana negara Ziones itu menculik Ahmadinejad. Dalam nota
tersebut, Dewan Keamanan PBB diminta menjatuhkan sanksi tegas kepada
Israel yang berniat jahat tersebut.

"PBB, terutama Dewan Keamanan harus mengambil tindakan tegas atas
ancaman berbahaya tersebut," ujar Khazaee kemarin Selanjutnya
<http://web.bisnis.com/edisi-cetak/edisi-harian/umum/1id78738.html>

Salam

Anna

Recent Activity
Visit Your Group
Yahoo! Search

Start Searching

Find everything

you're looking for.

Moderator Central

Get answers to

your questions about

running Y! Groups.

Yahoo! Groups

Join people over 40

who are finding ways

to stay in shape.

Need to Reply?

Click one of the "Reply" links to respond to a specific message in the Daily Digest.

Create New Topic | Visit Your Group on the Web
Ahli yang menghantar menggunakan kata-kata kesat dan kasar atau menyerang peribadi ahli yang lain, email mereka tidak akan disiarkan.

Ahli group yang sentiasa menghantar email berkenaan politik sahaja akan disiarkan emailnya tanpa penapisan moderator group.

Email yang disiarkan dipertanggungjawabkan kepada pengirim email tersebut dimana moderator dan group tidak boleh dipertanggungjawabkan.

=============================================
Link List:
�      Lirik Lagu Popular - http://www.lirikpopular.com     
�      Spa Q              - http://spa-q.blogspot.com     
�      Auto Insurance     - http://pdautoinsurance.blogspot.com     

No comments:

Alexa Traffic Rank

Subscribe to dunia-politik

Subscribe to dunia-politik
Powered by groups.yahoo.com